Cursos de idiomas para adolescentes

Els cursos d’anglès per a joves s’adrecen a alumnes de 12 a 18 anys que estiguin interessats a assolir el nivell B1 d’anglès o ampliar el seu domini de l’idioma amb els nivells B2, C1 o C2.

Qui diu que cal acabar l’institut per entrar a la universitat? Millora el teu expedient acadèmic a secundària estudiant anglès a UManresa!

A UManresa treballem amb una metodologia interactiva, dinàmica i comunicativa, pensada específicament per a un públic jove, que no només t’enganxarà a les sessions, sinó que t’ajudarà a millorar exponencial i definitivament les quatre destreses lingüístiques bàsiques (parla, escolta, lectura i escriptura). A més, t’ajudarem a reforçar els coneixements de gramàtica i vocabulari necessaris per assolir el nivell establert per a cada curs amb tot tipus de propostes innovadores que segur que et sorprendran.

T’agrada la idea? Doncs encara hi ha més! Els cursos d’anglès per a adolescents es tanquen amb la realització de l’Oxford Test of English, certificat desenvolupat i validat per l’Oxford University Press, que verifica la competència lingüística de forma fiable i segura, i que gaudeix de reconeixement internacional.

 

 

Titulació

Certificat de la Universitat d’Oxford (Nivells B1, B2 i C1) o de la UVic – UCC (Nivell C2)

Durada

90 hores

Matrícula

Oberta

Cursos d’anglès per a joves (presencial)

Durada
90 hores (aproximadament 70% de sessions presencials i 30% de treball autònom de l’alumne).

Presentació
Aquest curs s’adreça a alumnes a partir de 12 anys que estiguin interessats a assolir el nivell B1 d’anglès, que és el tercer graó que estableix el Consell d’Europa en l’aprenentatge de llengües en una escala de sis nivells (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Objectius
Tal com estableix el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa, en completar el nivell B1 els alumnes han de poder comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius a l’escola, a l’oci, etc.

Han de poder fer front, d’altra banda, a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja en una zona on es parla la llengua objecte d’aprenentatge.

Han de poder produir, també, un discurs senzill i coherent sobre temes que els són familiars o d’interès personal. I, igualment, han de poder descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu.

Requisits previs
Per cursar el nivell B1 cal acreditar el nivell immediatament inferior o demostrar els coneixements previs mitjançant la prova de nivell.

Sistema d’avaluació
Avaluació informal: El/la docent proposarà activitats al llarg del curs amb l’objectiu de donar informació i assessorament a l’alumne sobre el seu propi progrés i el seu grau d’assoliment de les capacitats que s’avaluaran a les proves d’acreditació.

Avaluació formal: Oxford Test of English. El resultat d’aquest examen final constituirà la qualificació del curs.

Horari
Dilluns, de 16.00 a 18.00

Calendari
Del 2 d’octubre de 2023 al 10 de juny de 2024

Preu
80€ (matrícula) + 490€ (curs)

Descomptes sobre el preu del curs també disponibles per als col·lectius següents (cal acreditar):
– Carnet Jove

Inscripció i matrícula
El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 3 de juliol al 15 de setembre de 2023

INSCRIPCIÓ >>

Certificació
El curs incorpora com a examen final l’Oxford Test of English (OTE). L’alumne que superi satisfactòriament l’examen obtindrà un certificat de la Universitat d’Oxford (Regne Unit) on constarà l’acreditació del nivell assolit. Aquesta acreditació té reconeixement internacional.

Durada
90 hores (aproximadament 70% de sessions presencials i 30% de treball autònom de l’alumne).

Presentació
Aquest curs s’adreça a alumnes a partir de 12 anys que estiguin interessats a assolir el nivell B2 d’anglès, que és el quart graó que estableix el Consell d’Europa en l’aprenentatge de llengües en una escala de sis nivells (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Objectius
Tal com estableix el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa, en completar el nivell B2 els alumnes han de poder comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l’especialització formativa.

Han de poder, també, expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que faci possible la interacció habitual amb parlants nadius sense que comporti tensió per a cap dels interlocutors.

Finalment, han de poder produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i ser capaços d’expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.

Requisits previs
Per cursar el nivell B2 cal acreditar el nivell immediatament inferior o demostrar els coneixements previs mitjançant la prova de nivell.

Sistema d’avaluació
Avaluació informal: El/la docent proposarà activitats al llarg del curs amb l’objectiu de donar informació i assessorament a l’alumne sobre el seu propi progrés i el seu grau d’assoliment de les capacitats que s’avaluaran a les proves d’acreditació.

Avaluació formal: Oxford Test of English. El resultat d’aquest examen final constituirà la qualificació del curs.

Horari
Dimarts, de 16.00 a 18.00

Calendari
Del 3 d’octubre de 2023 a l’11 de juny de 2024

Preu
80€ (matrícula) + 490€ (curs)

Descomptes sobre el preu del curs també disponibles per als col·lectius següents (cal acreditar):
– Carnet Jove

Inscripció i matrícula
El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 3 de juliol al 15 de setembre de 2023

INSCRIPCIÓ >>

Certificació
El curs incorpora com a examen final l’Oxford Test of English (OTE). L’alumne que superi satisfactòriament l’examen obtindrà un certificat de la Universitat d’Oxford (Regne Unit) on constarà l’acreditació del nivell assolit. Aquesta acreditació té reconeixement internacional.

Durada
90 hores (aproximadament 70% de sessions presencials i 30% de treball autònom de l’alumne).

Presentació
Aquest curs s’adreça a alumnes a partir de 12 anys que estiguin interessats a assolir el nivell C1 d’anglès, que és el cinquè graó que estableix el Consell d’Europa en l’aprenentatge de llengües en una escala de sis nivells (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Objectius
Tal com estableix el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa, en completar el nivell C1 els alumnes han de poder comprendre una àmplia varietat de textos extensos i amb un alt grau d’exigència, així com reconèixer-hi significats explícits.

També han de poder produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre una gran varietat de temes d’una certa complexitat, tot mostrant un ús correcte dels mecanismes d’organització, articulació i cohesió de textos.

Finalment, han de saber expressar-se de forma fluida i espontània, essent capaços de trobar l’expressió adient sense gaire problemes. Aquesta naturalitat els ha de permetre fer un ús efectiu de la llengua tant en contextos socials com acadèmics.

Requisits previs
Per cursar el nivell C1 cal acreditar el nivell immediatament inferior o demostrar els coneixements previs mitjançant la prova de nivell.

Sistema d’avaluació
Avaluació informal: El/la docent proposarà activitats al llarg del curs amb l’objectiu de donar informació i assessorament a l’alumne sobre el seu propi progrés i el seu grau d’assoliment de les capacitats que s’avaluaran a les proves d’acreditació.

Avaluació formal: Oxford Test of English. El resultat d’aquest examen final constituirà la qualificació del curs.

Horari
Dimecres, de 16.00 a 18.00

Calendari
Del 29 de setembre de 2023 al 19  de juny de 2024

Preu
80€ (matrícula) + 490€ (curs)

Descomptes sobre el preu del curs també disponibles per als col·lectius següents (cal acreditar):
– Carnet Jove

Inscripció i matrícula
El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 3 de juliol al 15 de setembre de 2023

INSCRIPCIÓ >>

Certificació
El curs incorpora com a examen final l’Oxford Test of English (OTE). L’alumne que superi satisfactòriament l’examen obtindrà un certificat de la Universitat d’Oxford (Regne Unit) on constarà l’acreditació del nivell assolit. Aquesta acreditació té reconeixement internacional.

Durada
90 hores (aproximadament 70% de sessions presencials i 30% de treball autònom de l’alumne).

Presentació
Aquest curs s’adreça a alumnes a partir de 12 anys estiguin interessats a assolir el nivell C2 d’anglès, que és el cinquè graó que estableix el Consell d’Europa en l’aprenentatge de llengües en una escala de sis nivells (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Objectius
Tal com estableix el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa, en completar el nivell C2, els alumnes han de ser capaços d’entendre pràcticament tot el que llegeixen i escolten amb facilitat i expressar-se amb total fluïdesa, espontaneïtat i precisió en una multitud de contextos i situacions, fins i tot quan es tractin temes complexos.

Aquest curs, per tant, està orientat a ajudar l’estudiant a assolir els nivells més alts quant a capacitat de comunicació, fluïdesa i sofisticació lingüística com a usuari d’una llengua estrangera.

Requisits previs
Per cursar el nivell C2 cal acreditar el nivell immediatament inferior o demostrar els coneixements previs mitjançant la prova de nivell.

Sistema d’avaluació
Avaluació informal: Et proposarem activitats al llarg del curs amb l’objectiu de donar-te informació i assessorament sobre el teu propi progrés i el teu d’assoliment gradual de les capacitats que s’avaluaran a les proves d’acreditació.

Avaluació formal: Examen final propi que avalua les quatre habilitats lingüístiques. El resultat d’aquest examen final constituirà la qualificació del curs.

Horari
Dijous, de 16.00 a 18.00

Calendari
Del 5 d’octubre de 2023 al 13 de juny de 2024

Preu
80€ (matrícula) + 490€ (curs)

Descomptes sobre el preu del curs també disponibles per als col·lectius següents (cal acreditar):
– Carnet Jove

Inscripció i matrícula
El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 3 de juliol al 15 de setembre de 2023

INSCRIPCIÓ >>

Certificació
L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVic-UCC on constarà l’acreditació del nivell assolit. L’expedició d’aquesta acreditació és gratuïta.

Cursos d’anglès per a joves

Els cursos d’anglès per a joves que ofereix l’Escola d’Idiomes estan oberts a l’alumnat no universitari d’entre 12 i 18 anys.

Examen de l’Oxford Test of English

L’Escola d’Idiomes UManresa et permet certificar el teu nivell B1, B2 i C1 amb el certificat oficial de la Universitat d’Oxford.

Por qué estudiar en la Escuela de Idiomas UManresa

Cursos programados de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER)

Satisfacción de nuestro alumnado con una valoración de 9.3 sobre 10

Oferta docente caracterizada por el rigor académico propio de la enseñanza universitaria

La Escuela de Idiomas UManresa se encuentra situada en uno de los campus universitarios más internacionales de Cataluña