Cursos de japonès

L’Escola d’Idiomes UManresa ofereix cursos de japonès per a tots aquells interessats en conèixer aquesta fascinant llengua i cultura mil·lenària.

Els nostres cursos de japonès són dissenyats per a persones amb nivells de coneixements varis, des dels que no tenen cap experiència prèvia en la llengua fins als que tenen una base elemental. L’objectiu dels cursos és proporcionar una sòlida comprensió de la gramàtica, el vocabulari fonamental i les expressions més comunes perquè puguis comunicar-te amb fluïdesa en situacions quotidianes.

Els cursos de japonès estan oberts al públic en general, des d’estudiants fins a professionals que busquen millorar les seves oportunitats laborals. Sigui quina sigui la teva motivació per aprendre aquesta llengua, tindràs un espai acollidor i un grup de companys amb qui compartir aquest emocionant viatge lingüístic.

 

Titulació

Certificat de la UVic – UCC

Durada

80 hores

Matrícula

Oberta

Cursos de japonès presencial

Durada
80h (70% sessions presencials + 30% de treball autònom)

Presentació
Aquest curs introductori vol ajudar l’alumnat a iniciar-se en l’aprenentatge de la llengua i de la cultura japoneses. L’alumnat s’iniciarà en el nivell d’usuari de la llengua inicial (A1) i adquirirà els mitjans necessaris per desenvolupar les habilitats bàsiques, tant receptives com productives, del llenguatge oral i escrit, amb l’objectiu de formar una base sòlida amb la qual podrà tenir un primer contacte amb el país…

L’alumnat aprendrà els sistemes d’escriptura bàsics de la llengua, i podrà comprendre i utilitzar expressions pràctiques i quotidianes utilitzades en diversos àmbits, com el familiar, el comercial o el turístic. Aprendrà expressions encaminades a satisfer les primeres necessitats i dominarà estratègies comunicatives que li facilitin l’ús de l’idioma en activitats culturals, d’oci o d’interès personal.

Objectius
Els estudiants aprendran i practicaran la gramàtica i el vocabulari necessaris per fer front a situacions pràctiques i senzilles de la vida quotidiana en ambients en què es parli la llengua japonesa. També s’iniciaran en el sistema d’escriptura bàsic.

Sistema d’escriptura:
Hiragana i katakana.

Temari:
Gramàtica:
1. Presentacions, verbs ser i estar (desu), poder (dekimasu)
2. Partícules TO i NO, verb viure (sundeimasu), determinants i pronoms bàsics (kosoado)
3. Verbs transitius, gustos i preferències (suki, kirai), adverbis de freqüència
4. Partícula DE, adjectius
5. Verbs haver-hi (arimasu, imasu), comptador general
6. Adverbis de lloc

Vocabulari:
1. Salutacions i fórmules de cortesia, països, idiomes, professions
2. Descripció familiar, números i comptadors
3. Menjar, beguda
4. Menjar 2, llocs on menjar
5. Casa, mobles, llocs
6. Objectes, habitacions

Destinataris
Els cursos que ofereix l’Escola d’Idiomes estan oberts al públic en general (qualsevol persona major de 16 anys) així com a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i serveis).

Sistema d’avaluació
Avaluació informal: El/la docent proposarà activitats al llarg del curs amb l’objectiu de donar informació i assessorament a l’alumne sobre el seu propi progrés i el seu d’assoliment gradual de les capacitats que s’avaluaran a les proves d’acreditació.

Avaluació formal: La nota final es calcula mitjançant un examen final. Per aprovar el curs, l’alumnat ha d’aprovar totes les parts d’aquest examen amb un 50% i ha d’obtenir una puntuació global mínima del 60%.

Horari
Dijous, de 19:00 a 21:00

Calendari
Del 19 d’octubre de 2023 al 6 de juny 2024

Preu
60€ (matrícula) + 360€ (curs)

L’Escola d’Idiomes es reserva el dret d’anul·lar el curs si la quantitat d’inscripcions no és suficient per a la seva realització. En cas d’anul·lació del curs, es retornarà l’import íntegre abonat fins al moment.
Si l’estudiant sol·licita donar-se de baixa, la universitat retindrà l’import de la matrícula en concepte de despeses de gestió.

Inscripció i Matrícula
El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 3 de juliol al 24 de setembre de 2023.

INSCRIPCIÓ ONLINE amb NIA

INSCRIPCIÓ ONLINE sense NIA

Certificació
L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVic-UCC on constarà la superació del curs. L’expedició d’aquesta acreditació és gratuïta.

Curs bonificable
Aquesta formació pot ser bonificable per l’empresa mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en funció del crèdit que tingui disponible.

Durada
80h (70% sessions presencials + 30% de treball autònom)

Presentació
Aquest curs busca ajudar l’alumne a aprofundir en els coneixements bàsics de la llengua i cultura japoneses que ja va adquirir a Japonès 1 (fins ara, anomenat Introducció al Japonès). L’alumne obtindrà els mitjans necessaris per desenvolupar les habilitats bàsiques, tant receptives com productives, del llenguatge oral i escrit corresponents a un nivell d’usuari de la llengua inicial (A1), amb l’objectiu de formar una base sòlida per poder interaccionar amb el país.

Més concretament, l’alumne s’iniciarà en l’ús dels ideogrames, els kanji, així com en la lectura de la llengua japonesa. També podrà comprendre i utilitzar expressions pràctiques i quotidianes utilitzades en diversos àmbits, aprendrà expressions encaminades a satisfer les primeres necessitats i ampliarà el ventall d’estratègies comunicatives que li facilitaran l’ús de l’idioma en activitats culturals, d’oci o d’interès personal.

Objectius
Els estudiants continuaran aprenent i practicant la gramàtica i el vocabulari necessaris per fer front a situacions pràctiques i senzilles de la vida quotidiana en ambients en què es parli la llengua japonesa.

Gramàtica:
1. Verbs transitius, rutina
2. Des de – Fins a, duració, eleccions (ga ii desu)
3. Ús partícula NI, ampliació arimasu, anar a + verb, suggeriments
4. Direccions, demanar adreces, transport, KARA
5. Voler (hoshii), donar, rebre, passat
6. Comprar, demanar
7. Connectors, voler (-tai), nanimo i dokonimo

Vocabulari:
1. Rutina, hora
2. Calendari, llocs i activitats de lleure
3. Esdeveniments, calendari
4. Transports
5. Comptadors, records
6. Roba, preus, colors
7. Experiències al Japó, viatges

Destinataris
Els cursos que ofereix l’Escola d’Idiomes estan oberts al públic en general (qualsevol persona major de 16 anys) així com a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i serveis).

Sistema d’avaluació
Avaluació informal: El/la docent proposarà activitats al llarg del curs amb l’objectiu de donar informació i assessorament a l’alumne sobre el seu propi progrés i el seu d’assoliment gradual de les capacitats que s’avaluaran a les proves d’acreditació.

Avaluació formal: La nota final es calcula mitjançant un examen final. Per aprovar el curs, l’alumnat ha d’aprovar totes les parts d’aquest examen amb un 50% i ha d’obtenir una puntuació global mínima del 60%.

Horari
Dimarts, de 19.00 a 21.00

Calendari
Del 10 d’octubre de 2023 al 28 de maig de 2024

Preu
60€ (matrícula) + 360€ (curs)

L’Escola d’Idiomes es reserva el dret d’anul·lar el curs si la quantitat d’inscripcions no és suficient per a la seva realització. En cas d’anul·lació del curs, es retornarà l’import íntegre abonat fins al moment.
Si l’estudiant sol·licita donar-se de baixa, la universitat retindrà l’import de la matrícula en concepte de despeses de gestió.

Inscripció i Matrícula
El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 3 de juliol al 24 de setembre de 2023.

INSCRIPCIÓ ONLINE amb NIA

INSCRIPCIÓ ONLINE sense NIA

Certificació
L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVic-UCC on constarà la superació del curs. L’expedició d’aquesta acreditació és gratuïta.

Curs bonificable
Aquesta formació pot ser bonificable per l’empresa mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en funció del crèdit que tingui disponible.

Durada
80h (70% sessions presencials + 30% de treball autònom)

Presentació
Curs dedicat a iniciar-se en el nivell A2 de la llengua japonesa, per tal que l’alumnat pugui tenir una base de certa envergadura i mantenir un cert nivell de contacte amb el país i els seus parlants. També es treballarà per assolir un nivell equivalent al de l’N5 del Nôken, l’examen oficial de nivell de la llengua japonesa.

L’alumnat ampliarà les seves competències en lèxic, gramàtica i comunicació, a més d’ampliar el ventall de kanji i aprofundir en la lectura de la llengua japonesa. També podrà comprendre i fer servir expressions pràctiques i quotidianes utilitzades en àmbits nous i d’altres ja treballats que ampliarà, a més d’enriquir la complexitat de les frases. El curs també permet a l’alumnat adquirir informació sobre la cultura japonesa

Objectius
Es treballarà perquè els estudiants assoleixin els següents continguts.

Gramàtica:
1. -demo iidesuka, DE o -te causals
2. Mou i mada, mae i ato
3. Estructura -wa -ga, peticions formals, V-kata
4. Freqüència, -temimasu
5. -tekimasu i -teikimasu, nandemo, eleccions
6. Adj.-sou, ampliació d’unió d’adjectius

Vocabulari:
1. Activitats de lleure, raons per arribar tard
2. Activitats de lleure 2
3. Estudi d’idiomes
4. Activitats culturals
5. Ampliació menjar
6. Ampliació menjar 2

A part, s’estudiaran nous kanji per anar-ne ampliant el ventall, a més d’altres llistes de vocabulari addicionals al llibre

Destinataris
Els cursos que ofereix l’Escola d’Idiomes estan oberts al públic en general (qualsevol persona major de 16 anys) així com a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i serveis).

Sistema d’avaluació
Avaluació informal: El/la docent proposarà activitats al llarg del curs amb l’objectiu de donar informació i assessorament a l’alumne sobre el seu propi progrés i el seu d’assoliment gradual de les capacitats que s’avaluaran a les proves d’acreditació.

Avaluació formal: La nota final es calcula mitjançant un examen final. Per aprovar el curs, l’alumnat ha d’aprovar totes les parts d’aquest examen amb un 50% i ha d’obtenir una puntuació global mínima del 60%.

Horari
Dilluns, de 19:00 a 21:00

Calendari
Del 9 d’octubre de 2023 al 27 de maig de 2024

Preu
60€ (matrícula) + 360€ (curs)

L’Escola d’Idiomes es reserva el dret d’anul·lar el curs si la quantitat d’inscripcions no és suficient per a la seva realització. En cas d’anul·lació del curs, es retornarà l’import íntegre abonat fins al moment.
Si l’estudiant sol·licita donar-se de baixa, la universitat retindrà l’import de la matrícula en concepte de despeses de gestió.

Inscripció i Matrícula
El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 3 de juliol al 24 de setembre de 2023.

INSCRIPCIÓ ONLINE amb NIA

INSCRIPCIÓ ONLINE sense NIA

Certificació
L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVic-UCC on constarà la superació del curs. L’expedició d’aquesta acreditació és gratuïta.

Curs bonificable
Aquesta formació pot ser bonificable per l’empresa mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en funció del crèdit que tingui disponible.

Durada
80h (70% sessions presencials + 30% de treball autònom)

Presentació
Curs destinat a consolidar el nivell A2 de la llengua japonesa a través del desenvolupament de les quatre destreses lingüístiques (parlar, escoltar, llegir i escriure). També es continuarà treballant per assolir un nivell equivalent al de l’N4 del Nôken, l’examen oficial de nivell de la llengua japonesa.

L’objectiu del curs és ajudar l’alumnat a obtenir els mitjans necessaris per desenvolupar les habilitats, tant receptives com productives, del llenguatge oral i escrit de manera que pugui consolidar el nivell A2 de la llengua, per tal que pugui ampliar la base i mantenir converses cada cop més elaborades en diverses situacions.

Més concretament, l’alumnat ampliarà les seves competències en lèxic, gramàtica, comunicació, escriptura i comprensió lectora. El curs també permet a l’alumnat adquirir informació sobre la cultura japonesa.

Objectius
Es treballaran els següents continguts:

Gramàtica:
1. Interrogatiu-temo, numeral-DE, passiu
2. V-soudesu, -tame ni, -oitearu
3. V-ta mamadesu, -youni shiteiru, V-noni iidesu
4. V-nakunaru i V-tara (repàs i ampliació), ¬¬-ni suru/naru
5. V-soudesu (2), V-kamoshiremasen
6. Passiu (2), -youni naru, V-nakunaru (2)

Vocabulari:
1. Història
2. Museus i altres, i vocabulari relacionat
3. Medi ambient i ecologia
4. Medi ambient i reutilització
5. Professions i moments importants a la vida
6. Records, sentiments

A part, s’estudiaran nous kanji per ampliar-ne el ventall, a més d’altres llistes de vocabulari addicionals.

Destinataris
Els cursos que ofereix l’Escola d’Idiomes estan oberts al públic en general (qualsevol persona major de 16 anys) així com a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i serveis).

Sistema d’avaluació
Avaluació informal: El/la docent proposarà activitats al llarg del curs amb l’objectiu de donar informació i assessorament a l’alumne sobre el seu propi progrés i el seu d’assoliment gradual de les capacitats que s’avaluaran a les proves d’acreditació.

Avaluació formal: La nota final es calcula mitjançant un examen final. Per aprovar el curs, l’alumnat ha d’aprovar totes les parts d’aquest examen amb un 50% i ha d’obtenir una puntuació global mínima del 60%.

Horari
Dimecres, de 19:00 a 21:00

Calendari
De l’11 d’octubre de 2023 al 12 de juny de 2024

Preu
60€ (matrícula) + 360€ (curs)

L’Escola d’Idiomes es reserva el dret d’anul·lar el curs si la quantitat d’inscripcions no és suficient per a la seva realització. En cas d’anul·lació del curs, es retornarà l’import íntegre abonat fins al moment.
Si l’estudiant sol·licita donar-se de baixa, la universitat retindrà l’import de la matrícula en concepte de despeses de gestió.

Inscripció i Matrícula
El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 3 de juliol al 24 de setembre de 2023.

INSCRIPCIÓ ONLINE amb NIA

INSCRIPCIÓ ONLINE sense NIA

Certificació
L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVic-UCC on constarà la superació del curs. L’expedició d’aquesta acreditació és gratuïta.

Curs bonificable
Aquesta formació pot ser bonificable per l’empresa mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en funció del crèdit que tingui disponible.

Equivalència Noken amb nomenclatura Escola d’Idiomes UManresa

Si estàs buscant un curs d’idiomes, però no trobes el que busques… Deixa’ns ajudar-te!

Per què estudiar a l’Escola d’Idiomes UManresa

Cursos programats d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR)

Satisfacció del nostre alumnat amb una valoració de 9.3 sobre 10

Oferta docent caracteritzada pel rigor acadèmic propi de l’ensenyament universitari

L’Escola d’Idiomes UManresa es troba situada a un dels campus universitaris més internacionals de Catalunya