Certificacions i reconeixements

Certificació de l’Escola d’Idiomes

 

L’Escola d’Idiomes UManresa expedirà la certificació acadèmica corresponent al nivell assolit o al tipus de curs realitzat.

Reconeixement oficial: Els certificats propis de les universitats catalanes dels nivells B1, B2, C1 i C2 propis en els idiomes anglès francès, alemany i italià estan oficialment reconeguts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a l’acreditació de la competència en llengües estrangeres (Resolució ENS/2480/2017 de 20 octubre).

També tenen validesa per a la realització d’estades de mobilitat internacional (Eramus+ o altres programes), per a finalitats acadèmiques (requisits d’idioma per a màsters, postgraus, programes de recerca o de doctorat) i professionals (mercat laboral).

 

Exàmens i certificacions externes

 

Els cursos generals de l’Escola d’Idiomes UManresa preparen els estudiants no només per a superar els seus títols propis sinó també per als exàmens externs més estesos a nivell internacional.

L’Escola d’Idiomes UManresa és, a més, centre examinador oficial de l’Oxford Test of English, amb el qual s’obté una titulació reconeguda a nivell internacional.

 

Reconeixement del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

 

La majoria dels cursos tant generals com intensius de l’Escola d’Idiomes també estan reconeguts com a activitat de formació permanent pel departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost).