Oxford Test of English

Què és l’Oxford Test of English?

L’Oxford Test of English (OTE) és una certificació que permet acreditar des del nivell A2 fins el B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

L’examen està certificat per la Universitat d’Oxford i està reconegut tant a nivell internacional com nacional.

 

oxford test of english

Per què escollir l’Oxford Test of English?

Necessites acreditar el teu nivell d’anglès? La teva universitat et demana un certificat? Vols anar d’Erasmus? Vols avançar en la teva carrera professional?

L’Oxford Test of English:

 • Està reconegut externament per institucions educatives nacionals i internacionals, i està certificat per la Universitat d’Oxford (Regne Unit).
 • Examina les quatre competències (Reading, Listening, Speaking y Writing) en només 2 hores.
 • Es fa íntegrament per ordinador des de les instal·lacions d’UManresa-FUB i els resultats estan disponibles en 14 dies.
 • Modular, flexible i adaptatiu: la prova s’adapta a les respostes de cada candidat. Això permet que el resultats siguin més acurats que els models tradicionals.
 • Es poden repetir els mòduls de manera individual per millorar el resultat global.

Properes convocatòries

L’Escola d’Idiomes d’UManresa organitza regularment sessions d’examen en grups de màxim 10 persones per garantir la qualitat i la comodat de tots els candidats.

Les sessions d’examen poden:

 • Formar part dels cursos d’anglès de l’Escola d’Idiomes UManresa.
 • Obrir-se en format de convocatòria lliure.
 • Organitzar-se a demanda per a acadèmies, empreses o altres col·lectius.

Poperes convocatòries:

Data Hora Sessió adreçada a Modalitat Estat
19/11/22 9:00h Docents Estàndard Tancada
25/11/22 15:30h Docents Estàndard Tancada
12/12/22 13:30h Estudiants UManresa-FUB en programes de mobilitat internacional Estàndard Tancada
16/12/22 15:00h Convocatòria lliure* Estàndard Tancada
19/12/22 18:00h Convocatòria lliure* Estàndard Tancada
26/01/23 18:30h Estudiants UManresa: cursos express Estàndard Tancada
31/01/23 18:30h Convocatòria Lliure* Estàndard Tancada
24/03/23 17.00h Convocatòria Lliure* Estàndard Tancada
12/06/23 15:30h Convocatòria Lliure* Estàndard Tancada
17/07/23 15:30h Convocatòria Lliure* Estàndard Tancada
15/09/23 15:30h Convocatòria Lliure* Estàndard Tancada
05/12/23 13:30h Estudiants UManresa-FUB en programes de mobilitat internacional Estàndard Oberta
15/12/23 15:30h Convocatòria Lliure* Estàndard Oberta
15/03/24 15:30h Convocatòria Lliure* Estàndard Oberta
05/07/24 15:30h Convocatòria Lliure* Estàndard Oberta

Estructura de la prova

MÒDUL D’SPEAKING (EXPRESSIÓ ORAL)

15 minuts (4 parts)

En el mòdul d’expressió oral, els candidats podran participar en una entrevista simulada, gravar un missatge de veu i respondre preguntes de comprovació.

El candidat haurà de:

Respondre de manera adequada a les preguntes.
Proporcionar informació real.
Organitzar un discurs extens.
Descriure, comparar, contrastar, especular i suggerir.

MÒDUL DE READING (COMPRENSIÓ LECTORA)

30 minuts (4 parts)

Els textos i extractes utilitzats en els quatre apartats del mòdul de comprensió lectora varien en longitud i complexitat i són tots exemples reals.

El candidat haurà de:

 • Llegir atentament.
 • Realitzar lectures ràpides per trobar informació.
 • Identificar significats concrets i globals.
 • Inferir i deduir el significat del text.
 • Descriure actitud, opinió i propòsit de l’escriptor.
 • Comprendre les referències i el significat en context.

MÒDUL DE LISTENING (COMPRENSIÓ AUDITIVA)

30 minuts (4 parts)

El material utilitzat en el mòdul de comprensió auditiva ha estat adaptat de fonts reals. Els passatges simulen converses i discursos que s’escolten habitualment en diversos contexts anglòfons moderns.

El candidat haurà de:

 • Comprendre el significat principal del text.
 • Identificar-ne els detalls.
 • Identificar significats locals i globals.
 • Identificar opinions i actituds.
 • Comprendre significats inferits, interaccions i pragmàtica.

MÒDUL DE WRITING (EXPRESSIÓ ESCRITA)

45 minuts (2 parts)

En el mòdul d’expressió escrita, els candidats podran demostrar la seva correcció pel que fa a l’ús de vocabulari i gramàtica, així com a la seva capacitat per estructurar i sintetitzar textos.

A la segona part, els candidats poden seleccionar la tasca que millor s’adapti a les seves habilitats.

El candidat haurà de:

 • Donar informació.
 • Expressar o respondre a opinions i sentiments.
 • Convidar, sol·licitar i suggerir.
 • Redactar per desenvolupar un argument.
 • Redactar per persuadir o suggerir.
 • Narrar i descriure.

Resultats

Els resultats de l’examen estan disponibles en un màxim de 14 dies. Es presenten en un format clar i informatiu, a mode d’informe, i mostren el nivell de la persona examinada en cada una de les quatre competències per separat i en general, d’acord amb els nivells del Marc Comú Europeu de Referencia (MCER).

Para saber més sobre l’examen, contacta amb el Servei d’Idiomes UManresa:

idiomes@umanresa.cat
T. 93 877 41 79

Revisió d’examen

El període màxim per sol·licitar una revisió d’examen és de 60 dies, és a dir, dos mesos naturals des de la data del examen. La revisió té un cost per a cada mòdul. Els resultats de les revisions tenen un termini aproximat de devolució de 30 dies des del moment de fer la sol·licitud.