Cursos d’italià

Els cursos d’italià de l’Escola d’Idiomes UManresa s’emmarquen dins les directrius establertes pel Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües del Consell d’Europa (MERC) i s’organitzen de forma que l’alumnat pugui adquirir les destreses adients per a cada nivell de forma senzilla, natural i efectiva.

Els avantatges d’aprendre una nova llengua són innombrables: des d’aspectes molt pràctics i tangibles com la millora de l’expedient acadèmic o l’accés a més i millors oportunitats professionals, a d’altres aspectes no tan tangibles però igualment importants com són el reforç de la capacitat cognitiva, la plasticitat mental o l’augment de la creativitat.

 

Titulació

Certificat de la UVic – UCC

Durada

de 30 a 80 hores

Matrícula

Oberta (presencialment a les oficines de l’Escola d’Idiomes)

Curs de conversa en italià

 

Durada

30 hores

Presentació

Necessites millorar la teva fluïdesa, pronunciació i confiança a l’hora de comunicar-te? Doncs has trobat el teu curs. Reforça la teva competència oral en llengua italiana amb nosaltres.

En aquest curs hi trobaràs una metodologia dinàmica i col·laborativa, un entorn amable i distès, faràs activitats interessants i divertides, i treballaràs tot tipus de temes d’actualitat o d’utilitat per a la teva vida tant quotidiana com professional.

Objectius

L’objectiu principal d’aquest curs és desenvolupar l’habilitat comunicativa per a poder utilitzar l’idioma com a eina de treball o en situacions quotidianes.

Per tant, es treballarà per:
– ampliar vocabulari, adquirir fluïdesa i millorar la pronunciació i l’entonació,
– Participar activament en una conversa en contextos familiars, presentant i defensant les seves opinions.
– Presentar descripcions clares i detallades sobre una àmplia gamma de temes relatius als centres d’interès del grup.
– Exposar els avantatges i els inconvenients de diferents opcions.

Requisits previs

Cal acreditar un nivell mínim de B2 per accedir al curs.

Sistema d’avaluació

El sistema d’avaluació té en compte el progrés de l’alumne durant el curs i també l’assoliment dels objectius marcats en el programa. Per tal de superar el curs és imprescindible l’assistència a les classes (com a mínim a un 80% de les sessions, en conformitat amb la política d’assistència de l’Escola d’Idiomes).

Horari

Dimecres, de 18:30 a 19:30

Calendari

Del 18 d’octubre de 2023 al 29 de maig de 2024

Preu

45€ (matrícula) + 260€ (curs)

L’Escola d’Idiomes es reserva el dret d’anul·lar el curs si la quantitat d’inscripcions no és suficient per a la seva realització. En cas d’anul·lació del curs, es retornarà l’import íntegre abonat fins al moment.
Si l’estudiant sol·licita donar-se de baixa, la universitat retindrà l’import de la matrícula en concepte de despeses de gestió.

Inscripció i matrícula

El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 3 de juliol al 24 de setembre de 2023.

INSCRIPCIÓ ONLINE amb NIA
INSCRIPCIÓ ONLINE sense NIA

Certificació

L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVic-UCC on constarà l’acreditació del nivell assolit. L’expedició d’aquesta acreditació és gratuïta.

Cursos d’italià oberts a tothom

Els cursos d’italià que ofereix l’Escola d’Idiomes estan oberts al públic en general i a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i serveis).

 

Cursos d’idiomes bonificables

Les nostres formacions poden ser bonificables per l’empresa mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en funció del crèdit que tingui disponible.

 

Per què estudiar a l’Escola d’Idiomes UManresa

Cursos programats d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR)

Satisfacció del nostre alumnat amb una valoració de 9.3 sobre 10

Oferta docent caracteritzada pel rigor acadèmic propi de l’ensenyament universitari

L’Escola d’Idiomes UManresa es troba situada a un dels campus universitaris més internacionals de Catalunya

Si estàs buscant un curs d’idiomes,
però no trobes el que busques…
Deixa’ns ajudar-te!