Cursos d’anglès intensius d’estiu

Curs d’anglès – Nivell B2

 

Durada

90h

Presentació

Curs amb un enfocament dinàmic i una metodologia participativa. L’objectiu general del curs és assolir els principals coneixements descrits en el nivell avançat (B2) del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Es treballarà perquè l’alumne sigui capaç de:

  • Comunicar-se amb autonomia i sabent distingir entre els diferents registres i varietats (expressions col·loquials, accents regionals, etc.) en funció del context social.
  • Entendre les idees principals i específiques de textos complexos sobre temes abstractes i concrets.
  • Produir un discurs coherent i detallat sobre temes diversos.
  • Produir textos clars i sense errors amb un ampli ventall d’estils (cartes formals i informals, narracions, redaccions descriptives i discursives, etc.).
  • Defensar amb coherència les seves opinions sobre temes més abstractes i exposar arguments de manera ben organitzada.

Destinataris

Els cursos que ofereix l’Escola d’Idiomes estan oberts al públic en general (qualsevol persona major de 16 anys) així com a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i serveis).

Requisits previs

Per cursar el nivell B2 cal acreditar el nivell immediatament inferior o bé realitzar una prova de nivell que permeti matricular-vos al curs escollit. Podeu fer la prova de manera gratuïta aquí.

Avaluació

El curs intensiu de nivell B2 s’avalua mitjançant l’examen acreditatiu Oxford Test of English, que forma part del curs i que avalua la competència comunicativa dels candidats en les seves quatre destreses (Speaking, Listening, Reading i Writing). El resultat d’aquest examen constituirà la qualificació del curs.

Calendari

De l’1 al 23 de juliol de 2024

Horari

De dilluns a divendres, de 9.00h a 13.00h

Preu

60€ (matrícula) + 395€ (curs)

Inscripcions

Les inscripcions es poden realitzar del 30 d’abril al 16 de juny de 2024 a través del següent enllaç:

INSCRIPCIÓ ANGLÈS B2 (amb NIA)

INSCRIPCIÓ ANGLÈS B2 (sense NIA)

l’Escola d’Idiomes es reserva el dret de no obrir els cursos que no assoleixin el nombre mínim d’inscrits.

Reconeixement

L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la Universitat d’Oxford (Regne Unit) on constarà l’acreditació del nivell assolit. Aquesta acreditació té reconeixement internacional.

Per a docents: La titulació obtinguda en cas de superar el curs de nivell B2 es pot presentar al Departament d’Ensenyament per incloure-la al vostre registre XTEC.

Per què estudiar a l’Escola d’Idiomes UManresa

Cursos programats d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR)

Satisfacció del nostre alumnat amb una valoració de 9.3 sobre 10

Oferta docent caracteritzada pel rigor acadèmic propi de l’ensenyament universitari

L’Escola d’Idiomes UManresa es troba situada a un dels campus universitaris més internacionals de Catalunya

Si estàs buscant un curs d’idiomes,
però no trobes el que busques…
Deixa’ns ajudar-te!