Cursos d’anglès intensius d’estiu

Curs d’anglès – Nivell B1

 

Durada

90h

Presentació

L’objectiu general d’aquest curs, que s’imparteix mitjaçant un enfocament dinàmic i participatiu, és assolir els principals coneixements descrits en el nivell Llindar (B1) del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Es treballarà perquè l’alumne sigui capaç de:

  • Comprendre la informació principal de textos clars i estàndards sobre temes familiars que es poden trobar regularment a la feina, a l’escola, durant el temps lliure, etc.,
  • Produir un discurs senzill i coherent sobre temes que són familiars o d’interès personal,
  • Descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu.

Destinataris

Els cursos que ofereix l’Escola d’Idiomes estan oberts al públic en general (qualsevol persona major de 16 anys) així com a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i serveis).

Requisits previs

Per cursar el nivell B1 cal acreditar el nivell immediatament inferior o bé realitzar una prova de nivell que permeti matricular-vos al curs escollit. Podeu fer la prova de manera gratuïta aquí.

Avaluació

El curs intensiu de nivell B1 s’avalua mitjançant l’examen acreditatiu Oxford Test of English, que forma part del curs i que avalua la competència comunicativa dels candidats en les seves quatre destreses (Speaking, Listening, Reading i Writing). El resultat d’aquest examen constituirà la qualificació del curs.

Calendari

De l’1 al 23 de juliol de 2024

Horari

De dilluns a divendres, de 9.00h a 13.00h

Preu

60€ (matrícula) + 395€ (curs)

Inscripcions

Les inscripcions es poden realitzar del 30 d’abril al 16 de juny de 2024 a través del següent enllaç:

INSCRIPCIÓ ANGLÈS B1 (amb NIA)

INSCRIPCIÓ ANGLÈS B1 (sense NIA)

l’Escola d’Idiomes es reserva el dret de no obrir els cursos que no assoleixin el nombre mínim d’inscrits.

Reconeixement

L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la Universitat d’Oxford (Regne Unit) on constarà l’acreditació del nivell assolit. Aquesta acreditació té reconeixement internacional.

Per a docents: La titulació obtinguda en cas de superar el curs de nivell B1 es pot presentar al Departament d’Ensenyament per incloure-la al vostre registre XTEC.

Per què estudiar a l’Escola d’Idiomes UManresa

Cursos programats d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR)

Satisfacció del nostre alumnat amb una valoració de 9.3 sobre 10

Oferta docent caracteritzada pel rigor acadèmic propi de l’ensenyament universitari

L’Escola d’Idiomes UManresa es troba situada a un dels campus universitaris més internacionals de Catalunya

Si estàs buscant un curs d’idiomes,
però no trobes el que busques…
Deixa’ns ajudar-te!