Cursos de castellà

Curs de castellà – Nivell B1

 

Hores

30h

Presentació

El curs de castellà per a estrangers es basa en un aprenentatge pràctic i funcional de les estratègies gramaticals i comunicatives de la llengua castellana. Està dissenyat específicament per a alumnes estrangers degrau, per a estudiants que participen en el programa d’intercanvi del programa Erasmus o per a persones que per motius laborals o personals han de passar una temporada al nostre país.

A les classes es treballa amb material especialment orientat a cobrir les necessitats concretes dels estudiants per ajudar-los a adquirir els registres de la llengua castellana adequats a situacions tant formals com informals i a aconseguir una competència suficient en comprensió i expressió oral i escrita.

Destinataris

Els cursos que ofereix l’Escola d’Idiomes estan oberts al públic en general (qualsevol persona major de 16 anys) així com a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i serveis).

Sistema d’avaluació

Avaluació informal: El/la docent proposarà activitats al llarg del curs amb l’objectiu de donar informació i assessorament a l’alumne sobre el seu propi progrés i el seu d’assoliment gradual de les capacitats que s’avaluaran a les proves d’acreditació.

Avaluació formal: Examen final propi que avalua les quatre habilitats lingüístiques. El resultat d’aquest examen constituirà la qualificació del curs.

Horari

Dilluns i dimecres, de 14.30 a 16.00

Calendari

Del 16 d’octubre al 20 de desembre de 2023

Preu

45€ (matrícula) + 215€ (curs)

L’Escola d’Idiomes es reserva el dret d’anul·lar el curs si la quantitat d’inscripcions no és suficient per a la seva realització. En cas d’anul·lació del curs, es retornarà l’import íntegre abonat fins al moment.
Si l’estudiant sol·licita donar-se de baixa, la universitat retindrà l’import de la matrícula en concepte de despeses de gestió.

Inscripció i matrícula

El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 3 de juliol al 24 de setembre de 2023.

INSCRIPCIÓ ONLINE amb NIA

INSCRIPCIÓ ONLINE sense NIA

Certificació

L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat d’assistència. L’expedició d’aquesta certificació és gratuïta

Cursos d’idiomes oberts a tothom

Els cursos que ofereix l’Escola d’Idiomes estan oberts al públic en general i a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i serveis).

 

Cursos d’idiomes bonificables

Les nostres formacions poden ser bonificables per l’empresa mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en funció del crèdit que tingui disponible.

 

Per què estudiar a l’Escola d’Idiomes UManresa

Cursos programats d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR)

Satisfacció del nostre alumnat amb una valoració de 9.3 sobre 10

Oferta docent caracteritzada pel rigor acadèmic propi de l’ensenyament universitari

L’Escola d’Idiomes UManresa es troba situada a un dels campus universitaris més internacionals de Catalunya

Si estàs buscant un curs d’idiomes,
però no trobes el que busques…
Deixa’ns ajudar-te!